Profiel

Kennis en ervaring

Opdrachtgevers

Contact

Jan Aghina

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers zijn zowel bedrijven als individuen, vooral afkomstig uit de sectoren zorg, onderwijs, woningcoöperaties en overheid cq consultants en executive searchers die zich specifiek richten op deze sectoren.