Profiel

Kennis en ervaring

Opdrachtgevers

Contact

Jan Aghina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis en ervaring

Na opleiding tot arts aan de Rijksuniversiteit Leiden (1974) werd 14 jaar doorgebracht bij de Koninklijke Luchtmacht als arts en na opleidingen in Duitsland, Nederland en de USA als vliegerarts. Werd opgeleid tot sociaal geneeskundige, tak arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (1984). Naast de geneeskundige praktijk werd veel aandacht besteed aan vliegongevalonderzoek, innovatie, nieuwe vliegtrainingen en cockpit ergonomie.

Promoveerde aan de Erasmus universiteit Rotterdam tot doctor op het proefschrift “low back pain in low level flying” (1989).

Was vanaf 1988 tot 1992 hoofd van de bedrijfsgezondheidsdienst van Hoogovens binnen welk bedrijf ook de “directieklas” werd doorlopen. Gaf  tot 1996 vervolgens mede gestalte aan de opbouw van IZA Zorgverzekering voor Ambtenaren als centraal medisch adviseur en schadelastbeheerser.

Aansluitend werd twee jaar directie gevoerd over Gezondheid Service Nederland, de leden– en marketingorganisatie van de Nederlandse thuiszorgorganisaties. Was van 1996 tot 2002, directeur, later dga van de Kruisvereniging in Benidorm.

Van 1998 tot 2004 werd gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van diverse grote arbeidsdiensten. Daarna werd tot 2010 als Directeur de NVZD- vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg gediend, waar onder andere werd meegewerkt aan de Code voor de goede bestuurder en de Beloningscode voor Bestuurders in de Zorg (BBZ).

De rode draad in al deze bezigheden:

Relevante nevenfuncties

Publicaties
Schreef zowel wetenschappelijke artikelen, als overzichten en columns in binnen- en buitenlandse tijdschriften over aerospace medicine, public health, leadership en governance.